ÇEVRE POLİTİKASI

 

PETEK BORU SANAYİ A.Ş. firması ‘’ Spiral Kaynaklı, İçi ve Dışı Kaplamalı Çelik Boruların ve Ek Parçalarının; Polietilen ve Polipropilen Boruların ve Ek Parçalarının İmalatı ve Satışı ‘’  üretim ve hizmet kapsam faaliyetlerinde;

Ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;

* Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

* Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

* Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

* Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

* Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

E-BÜLTEN

Yeniliklerimizden haberdar olmak istermisiniz?